podatki od nieruchomosci
Nieruchomości w Szwecji

Podatki od nieruchomości w Szwecji

Szwedzki system podatkowy ma swoją specyfikę, którą trzeba poznać, jeżeli chce się tam pracować, uzyskiwać dochód i inwestować. Dotyczy to także nieruchomości, które są opodatkowane inaczej niż w Polsce.

W Szwecji system podatkowy skonstruowany jest tak, aby obciążać fiskalnie proporcjonalnie do dobrobytu płatnika. Z podatków utrzymywany jest duży i sprawny aparat opiekuńczego państwa, przez co również podatki są wysokie i mimo że narzekamy na nie w Polsce, po wyjeździe do Szwecji możemy zostać niemile zaskoczeni.

W tym kraju funkcjonuje m.in. tzw. podatek majątkowy, którym są obłożone osoby o wyjątkowo dobrym statusie materialnym. Nie dotyczy on dochodów, ale majątku osobistego, w tym papiery wartościowe, pojazdy czy środki zgromadzone na kontach bankowych. Wynosi on 1,5% rocznie wartości opodatkowanego majątku.

Jednak z zasady nieruchomości objęte są odrębną daniną, czyli podatkiem od nieruchomości (od własności – property tax). W niektórych przypadkach ma on charakter lokalny i wpływy z niego są przeznaczane przez samorząd na własne potrzeby (szkoły, transport itd.).

Reklama: Szukasz mieszkania lub domu w dobrej lokalizacji? Sprawdź koniecznie mieszkania w Łodzi, gdzie znajdziesz mnóstwo ofert i bez problemu znajdziesz to czego szukasz.

Municipal property charge dotyczy właścicieli domów oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym bloków mieszkalnych). Nakładany jest również na zabudowane działki. Podatek odprowadza się na początku stycznia, za cały rok, nawet jeżeli w ciągu roku nieruchomości ma przejść w inne ręce.

Wysokość gminnego podatku od nieruchomości (municipoal property charge) dla domów to 1,5% rocznie naliczane od 75% wartości własności. W ciągu pierwszych pięciu lat stawka wynosi 0%, a w następnych latach jest preferencyjna i wynosi 0,75% (dla budynków powstałych w 2012 i później).

Dla budynków wielorodzinnych przeznaczonych na wynajem, dla każdego wynajmowanego mieszkania obowiązuje stawka 0,3% naliczane albo od wartości całego budynku, albo od wartości działki, zależnie od tego, które naliczenie daje niższy wynik.

Z kolei mieszkania własnościowe objęte są niegminnym podatkiem od nieruchomości – property tax. Rozlicza się go podobnie, bo raz do roku, w styczniu, płacąc zobowiązanie za najbliższe 12 miesięcy, niezależnie od ew. planowanej zmiany własności.

Jeżeli kupujesz nieruchomość, musisz uiścić 1% opłaty skarbowej.

Jeżelli wynajmujesz prywatną nieruchomość, musisz zapłacić 30% podatku od nadwyżki dochodu uzyskiwanej z czynszu. Możesz też wystąpić o zwrot podatku w sumarycznej wysokośc ok. 40000 SEK za nieruchomość oraz 20% dochodu.

Jeżeli posiadasz nieruchomość rolną, leśną lub inną definiowaną w szwedzkim prawie jako “komercyjna”, automatycznie musisz rozliczać się jako podmiot prowadzący biznes. Jest to niezależne od tego, czy w danym roku uzyskałeś z tych nieruchomości dochód – istotny jest sam fakt ich posiadania.

Informację o tym, do zapłaty jakiego podatku jesteś zobowiązany otrzymasz w rocznym zestawieniu rozsyłanym przez szwedzkiego fiskusa.

Istnieje też podatek od wynajmu, czyli rent tax. Jest on częścią podatku dochodowego. Więcej informacji znajdziesz na stronie szwedzkiego urzędu podatkowego – Skatteverket. Część z nich dostępna jest w języku polskim oraz w języku angielskim.

One thought on “Podatki od nieruchomości w Szwecji

Dodaj komentarz